Privacyverklaring

Functionaris voor gegevensbescherming:

Dipl.-Ing. Burkhardt Draheim
Telefoon: 0171/4818844
E-mail: [email protected]

Gegevensbescherming

De aanbieders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze privacyverklaring.
In principe kunt u onze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze websites persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres of e-mailadres) verzameld worden, gebeurt dat zo mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.
Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via (bijv. bij het communiceren per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. De gegevens volledig beschermen tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben als doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden en die uw browser bewaart.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig tot u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als er cookies geplaatst worden en cookies per geval kunt toestaan, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of helemaal uit kunt schakelen en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser kunt inschakelen. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  •     browsertype/browserversie
  •     gebruikt besturingssysteem
  •     referrer-URL
  •     hostnaam van de computer die toegang vraagt
  •     tijdstip van de serveraanroep

Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot bepaalde personen. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens alsnog te controleren als wij concrete aanwijzingen van onwettig gebruik ontvangen.

Contactformulier

Als u via het contactformulier een aanvraag bij ons indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, bij ons bewaard voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele verdere vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Gegevens voor de Newsletter

Als u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met toezending van de Newsletter. Er worden geen andere gegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.
U kunt de verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens en het e-mailadres, en het gebruik daarvan voor het verzenden van de Newsletter, te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link “Afmelden” in de Newsletter.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de   webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter, binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte, eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het IP-adres van uw browser dat voor Google Analytics doorgegeven wordt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instelling van uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzending van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Privacyverklaring voor het gebruik van Piwik

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyseservice Piwik. Piwik maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u de site gebruikt. Daarvoor wordt de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt voor de opslag geanonimiseerd.
De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instelling van uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier uitschakelen. In dat geval wordt op uw computer een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat Piwik gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook het opt-out-cookie van Piwik verwijderd. Dan moet de opt-out bij een volgend bezoek aan onze site opnieuw ingeschakeld worden.

Privacyverklaring voor het gebruik van Youtube

Onze website maakt gebruik van de door Google gerunde site YouTube. Eigenaar van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze van een YouTube-plug-in voorziene pagina's bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Zo wordt er aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u bezocht hebt.
Als u ingelogd bent bij uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks met uw persoonlijke profiel te combineren. Dat kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Informatie, wissen, afschermen

U hebt te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw bewaarde persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Hiervoor, en voor andere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u zich te allen tijde richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming, Dipl.-Ing. Burkhardt Draheim, Telefoon: 0171/4818844, E-mail: [email protected]

Bezwaar tegen reclame-mails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de verplicht in het colofon vermelde contactgegevens voor niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De aanbieders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame, zoals bijvoorbeeld door spam-e-mails.

Uw dealer

Vind hier uw lokale DROOFF-dealer.