(copy 1)

Herroeping

(copy 2)

Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen hebt resp. heeft. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG, Keffelker Str. 40, 59929 Brilon, [email protected], telefoon: +49 2961 9668-0, fax: +49 2961 9668-99) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het ingesloten voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor het behoud van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht op herroeping voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortkomen uit uw keuze voor een ander soort levering dan de door ons aangeboden, voordeligste manier van leveren), onverwijld terugbetalen, binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; in geen geval wordt er aan u een vergoeding berekend voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen terug ontvangen hebben of tot u het bewijs geleverd hebt dat u de goederen teruggestuurd hebt, al naargelang wat als eerste plaatsvindt. U moet de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst ingelicht hebt, aan ons terugsturen of overhandigen. Aan deze termijn is voldaan als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld-herroepingsformulier

(Vul dit formulier in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen.)

– Aan Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG, Keffelker Str. 40, 59929 Brilon, [email protected], fax: +49 2961 9668-99

– Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam/namen van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Herroeping gratis opgesteld met Trusted Shops Teksten in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Uw dealer

Vind hier uw lokale DROOFF-dealer.