Mann hält zwei Kinder an den Händen und wandert durch den Wald

Klimaatneutrale verwarming

De opwarming van de aarde is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de mensheid. U wilt de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen toch niet blootstellen aan onberekenbare risico's? Dan moet het afzien van de verbranding van fossiele brandstoffen je hoogste milieubeschermingsdoel zijn. Verwarm op een bijna klimaatneutrale manier met een DROOFF houtkachel en lever een waardevolle bijdrage aan ons klimaat. 

CO2-Vermindering

De opwarming van de aarde is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de mensheid. Als wij de toekomst van onze kleinkinderen niet aan onberekenbare risico's willen blootstellen, moet het afzien van de verbranding van fossiele brandstoffen de hoogste milieubeschermingsdoelstelling zijn. Met een DROOFF-fornuis levert u een waardevolle bijdrage.

CO2-Vermindering door DROOFF kachels in ton

Waarom kan zelfs een DROOFF houtkachel niet "klimaatneutraal" verwarmen?

Wanneer hout in een kachel brandt, komt er slechts zoveel CO₂ vrij als de boom in de loop van zijn leven aan het milieu heeft onttrokken. In Duitsland is er elk jaar meer hout beschikbaar dan als materiaal kan worden gebruikt. Hout dat niet als brandstof wordt gebruikt, zou wegrotten en de gebonden CO₂ op dezelfde manier afgeven als wanneer het wel als brandstof zou worden gebruikt. Aangezien de regenererende bomen op hun beurt de CO₂ binden, spreken we van een gesloten kringloop. Een moderne DROOFF houtkachel brandt dus bijna "klimaatneutraal" door rekening te houden met bosbouwwerkzaamheden, transport enz.

Bij de verbranding van olie of gas komt daarentegen CO₂ vrij dat schadelijk is voor het klimaat en dat miljoenen jaren lang als koolstof in de fossiele brandstoffen was gebonden. Fossiele brandstoffen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Eén kubieke meter beukenhout bespaart ons klimaat ongeveer 184 liter stookolie of 210 m³ aardgas!

Bovendien zijn de fossiele-brandstofreserves eindig en worden zij sterk bedreigd door geopolitieke crisissen. Gas- en oliereserves bevinden zich in landen als Rusland, Syrië of Iran. Om één liter huisbrandolie in de Perzische Golf te winnen, naar Duitsland te vervoeren, te verwerken en vervolgens over lange afstanden per vrachtwagen aan huishoudens te distribueren, moet rekening worden gehouden met een energieverlies van ongeveer 15%. Voor de levering van kachelklare houtblokken, slechts ongeveer 1 %!

Welke bijdrage levert DROOFF voor het klimaat?

Door het gebruik van alle DROOFF-kachels die we van 1997 tot vandaag hebben verkocht, is het milieu verlost van meer dan 600.000 ton CO₂ (vergeleken met het gebruik van fossiele brandstoffen voor hetzelfde aantal kWh*). En elk jaar komt er zo'n 30.000 ton bij!

* Ervan uitgaande dat de DROOFF-kachels in bestaande gebouwen met gemiddeld 2 kubieke meter hout per jaar worden gebruikt en dat dienovereenkomstig stookolie en gas worden bespaard.

Klimaatbewust verwarming met hout

Een volgroeide beuk heeft ongeveer 1.800 kg CO₂ uit de atmosfeer verwijderd. Hij filtert jaarlijks ongeveer 7.000 kg stof uit de lucht en produceert 4.600 kg zuurstof. Daarvan kan een volwassene meer dan 13 jaar ademen. Is het verbranden van dit wonder der natuur als brandstof in onze houtkachels milieubewust?

Absoluut ja!

Regelmatig kappen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van het bos als onderdeel van duurzame bosbouw. Bij herbebossing worden de bomen aanvankelijk zeer dicht op elkaar geplant. Dit heeft de volgende redenen: Aan de ene kant beschermen de bomen elkaar op deze manier. Ten tweede creëert het een concurrentiesituatie die de zaailingen aanmoedigt om recht en zo "recht" mogelijk te groeien. Het maakt ook een selectieproces mogelijk.

Om plaats te maken voor de groei van de gezondste bomen, worden voortdurend kleinere of ongezonde bomen gekapt. Deze zijn ongeschikt als bouw- of meubelhout en kunnen uitstekend als brandhout worden gebruikt. Wanneer een volwassen boom wordt geveld, kan bovendien 36 % van de massa (met name de kroon) niet als stam- of industriehout worden gebruikt, maar wonderwel als brandstof worden gebruikt. Een belangrijke bijdrage aan klimaatneutraal verwarmen!

Tussen haakjes: slechts een deel van het gebruikte brandhout komt überhaupt uit het bos. De rest is "afval" van zagerijen, uw eigen tuin of houtoogst.

Verwarmen met hout is een belangrijk aspect van energietransitie

Hout maakt niet alleen vrijwel een klimaatneutrale opwarming mogelijk, maar ook de milieuverandering die wordt veroorzaakt door het winnen (olieplatforms, fracking, enz.) en het vervoer (auto's, vrachtwagens, enz.) van fossiele brandstoffen.

De uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen is een belangrijke pijler van de energietransitie. De ambitieuze doelstellingen van de federale regering kunnen echter nauwelijks worden gerealiseerd zonder hout als brandstof.


Op onze kachels