Privacybeleid


Functionaris voor gegevensbescherming:

Dreyfield & Partner Deutschland GmbH
E-mail: datenschutz(at)drooff-kaminofen.de


Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
In de regel is het mogelijk onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • browsertype/browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Privacybeleid voor het gebruik van Piwik

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Piwik. Piwik maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval zal een opt-out cookie in uw browser worden geplaatst om te voorkomen dat Piwik gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt de Piwik opt-out cookie ook verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

Privacybeleid voor het gebruik van Cloudflare

Wij gebruiken de dienst "Cloudflare". De provider is Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (hierna "Cloudflare"). Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Dit leidt technisch gezien de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare. Hierdoor kan Cloudflare het verkeer tussen uw browser en onze website analyseren en fungeren als een filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig verkeer van het internet. Daarbij kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden uitsluitend gebruikt voor het hier beschreven doel. Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: www.cloudflare.com/privacypolicy/.  Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

Om veiligheidsredenen worden browseraanvragen van dubieuze bronnen (hackers, malware, spammers, enz.) geweigerd. Het gebruik van Cloudflare beschermt ons tegen aanvallen van hackers en spammers en draagt zo bij tot de veiligheid van de gebruiker en de website.
Met het oog op een gegevensbeschermingsconforme verwerking hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster LEONEX Internet GmbH, die Cloudflare als onderaannemer heeft.

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy
.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, Dipl.-Ing. Burkhardt Draheim, telefoon: 0171/4818844, e-mail:datenschutz(at)drooff-kaminofen.de.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

CookieFirst - privacyverklaring